Ước

Một chút duyên thầm, vẫn ước ao

Đêm, trăng không sáng, cũng chẳng sao

Đời còn bao nhiêu lần hẹn ước?

Buồn chút đời còn lắm khát khao!

Bài viết liên quan