Ngày yêu thương

Mờ ảo xa xa một mái trường

Ẩn mình e ấp dưới màn sương

Hành trình đi sẻ chia kiến thức

Ngày nào cũng là ngày yêu thương

Bài viết liên quan