Hoa đỗ quyên

Tinh hoa kết lại chờ đăng viên

Anh hùng có xứng với Thuyền quyên?

Hợp tan, tan hợp bình thiên hạ

Biệt ly, ly biệt, một chữ Duyên

Bài viết liên quan