Chờ

Sáng soi mình trước gương
Bỗng thấy mình hơi khác
Miên man sợi tóc bạc
Phải chăng mình đã già?

Hồi tưởng ngày đã qua
Ào ào như cơn lốc
Thanh xuân một thoáng chốc
Nỗi đau giữ trọn đời

Một tiếng hát lả lơi
Một lời thề hẹn ước
Nhiều tính toan mất, được
Nhiều lệ mắt chứa chan

Người tan hợp, hợp tan
Tình biệt ly, ly biệt
Hỏi rằng ai có biết?
Vì sao tóc đổi màu…

Thời gian sẽ trôi mau
Ngày qua là mãi mãi
Quá khứ và hiện tại
Kết trong một chữ: Chờ!

Bài viết liên quan