Ba năm là ngắn hay là dài?

Một ngày mưa lạnh lúc sớm mai
Tôi nhớ thời ba năm về trước
Khi ấy tôi đã từng thầm ước
Có chiếc xe, bớt giá lạnh ngày đông

Ngày ấy đất trời vẫn mênh mông
Đội mưa đi nhận tiền thưởng Tết
200k, khao một chầu là hết
Biết làm thế nào lo lắng được tương lai?

Ba năm là ngắn hay là dài?
Thanh xuân tưởng gần như một bước
Ba năm, nhiều người không đợi được
Nên thôi, kiếp cô độc, đời trai 🙂

Ba năm, là ngắn, hay… là dài?

Bài viết liên quan