Hiển thị 2 kết quả

Cột mốc thứ hai

Con đường thành công không trải màu hồng. Sẽ có những hy sinh, những cực khổ, một vài sự mất mát. Và trên đỉnh thành công cũng chỉ có chỗ đứng mà không có chỗ ngồi.

Ba tháng cảm tưởng dài đằng đẵng. Tuy nhiên, khi mục tiêu đã kiên định tới tầm sứ mệnh, không khó khăn nào đủ sức cản bước tôi đi.

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, và tuyệt nhiên không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách.

Vị trí mới, trách nhiệm mới, nhưng cũng là cơ hội mới.

Tương lai ơi, ta đến đây <3

Cột mốc đầu tiên

Thực ra không có việc gì là khó cả, chỉ là chúng ta đã đủ kiên trì hay chưa, và làm đúng cách hay chưa mà thôi.

Với bất kể dự án hoặc kế hoạch nào, luôn luôn bao gồm 4 bước:

  1. Đặt mục tiêu
  2. Lập kế hoạch
  3. Xác định phương tiện, công cụ đang có và cần có
  4. Nhấc mông lên và đi thôi!

Ngày hôm nay chỉ là cột mốc đáng ghi nhớ đầu tiên trên con đường thực hiện sứ mệnh. Còn rất nhiều điều cần học hỏi, rèn luyện, và cũng còn rất nhiều cột mốc đỉnh cao khác đang chờ ta.

I can do it!