Hiển thị 2 kết quả

Cột mốc thứ hai

Con đường thành công không trải màu hồng. Sẽ có những hy sinh, những cực khổ, một vài sự mất mát. Và trên đỉnh thành công cũng chỉ có chỗ đứng mà không có chỗ ngồi. Ba tháng cảm tưởng dài đằng đẵng. Tuy nhiên, khi mục tiêu đã kiên …

Cột mốc đầu tiên

Thực ra không có việc gì là khó cả, chỉ là chúng ta đã đủ kiên trì hay chưa, và làm đúng cách hay chưa mà thôi. Với bất kể dự án hoặc kế hoạch nào, luôn luôn bao gồm 4 bước: Đặt mục tiêu Lập kế hoạch Xác định …