Hiển thị 1 kết quả

Cột mốc thứ hai

Con đường thành công không trải màu hồng. Sẽ có những hy sinh, những cực khổ, một vài sự mất mát. Và trên đỉnh thành công cũng chỉ có chỗ đứng mà không có chỗ ngồi. Ba tháng cảm tưởng dài đằng đẵng. Tuy nhiên, khi mục tiêu đã kiên …