Hiển thị 1 kết quả

“Người nam châm”

Ngay sau khi biết đến Luật hấp dẫn, tôi đã tìm mua quyển sách này. Mỗi con người chúng ta đều là sản phẩm của vũ trụ, chúng ta tác động vào vũ trụ một lực dù là tiêu cực hay tích cực thì vũ trụ cũng tác động lại …