Hiển thị 1 kết quả

Hãy suy nghĩ đơn giản

Có nhiều việc ta không thể chọn nó có đến với ta hay không, nhưng ta luôn luôn có quyền chọn cách đón nhận nó đến với mình như thế nào. Ngay cả những trải nghiệm tồi tệ nhất đến với chúng ta cũng có ý niệm tích cực rằng, …