Hiển thị 1 kết quả

“Đắc nhân tâm”

Tôi đã từng không thể nào hóa giải được xung đột về giao tiếp với mẹ tôi, người mà tôi thực sự yêu thương. Tôi đã từng không thể nào lý giải được lý giải vì sao tôi và bố tôi không thể nào hiểu được ý muốn của nhau, …