Hiển thị 1 kết quả

Cột mốc đầu tiên

Thực ra không có việc gì là khó cả, chỉ là chúng ta đã đủ kiên trì hay chưa, và làm đúng cách hay chưa mà thôi. Với bất kể dự án hoặc kế hoạch nào, luôn luôn bao gồm 4 bước: Đặt mục tiêu Lập kế hoạch Xác định …