Hiển thị 1 kết quả

Gửi bố kính yêu

Bố kính yêu của con Con vốn định sẽ k để ai biết những tâm tư này. Nhưng hôm nay đứng giữa sân một trường đại học, cảm xúc con quá mãnh liệt và con không thể đợi một thời điểm hoàn hảo để viết lại những dòng này. Con …