Hiển thị 1 kết quả

Thời gian là gì?

Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó. 3 năm trước 🙄Tôi gần như dùng cả tháng lương đầu tiên của mình để mua chiếc Logines, để luôn luôn nhắc nhở mình về giá trị của THỜI GIAN tôi đã từng lãng phí … …