No Pain, No Gain!

Trên con đường của thành công không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng. Bạn được phép thất bại, được phép sai lầm, nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép gục ngã.

Từng ngày trôi qua là từng cơ hội ta hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Là cơ hội học hỏi, tích luỹ, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng thiết yếu.

Thực ra nghèo khó không đáng sợ. Nghèo khó cả đời mới đáng sợ. Đơn giản bởi vì, bạn không hề có ý chí vươn lên.

Khi cuộc đời vùi dập bạn xuống, bạn vẫn có quyền quyết định là nằm yên hoặc đứng dậy và bước tiếp.

Chỉ khi vượt qua được giới hạn bản thân, vinh quang mới có giá trị.

No Pain, No Gain!

Bài viết liên quan