Tự chủ thời gian

Ai đó nói rằng: Khi ta bắt đầu làm chủ thời gian của mình, ta bắt đầu làm chủ cuộc sống này.

Ba năm trước, khi vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã xác định chỉ có con đường tự kinh doanh mới có thể cho ta quyền tự làm chủ thời gian của mình. Thời điểm ấy, tôi từ chối lời gợi ý về quê làm công chức của bố tôi một cách dứt khoát:
“Con chắc chắn sẽ làm kinh doanh. Tuy nhiên con cần thêm thời gian để học hỏi, tích lũy kiến thức, quan hệ cũng như nguồn vốn. Và quan trọng hơn hết, con phải biết con sẽ kinh doanh cái gì ?”

Sau quá trình tìm hiểu, bén duyên với bảo hiểm, tôi đã thực sự tìm thấy con đường mình muốn đi tại đây. Tôi có thể tự sắp xếp thời gian làm việc của mình. Tôi có thể về thăm nhà bất cứ khi nào tôi muốn, bất cứ khi nào tôi cần. Tôi có thể đi thăm thú, đi du lịch. Tôi vẫn có thể đi gặp gỡ, giao tiếp anh em bạn bè. Và với tôi, quan trọng hơn hết tôi có thể dành thêm thời gian để giúp đỡ mọi người.

Tôi hoàn toàn hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Tôi chọn làm chủ thời gian.
Tôi chọn tự do.