Cột mốc thứ hai

Con đường thành công không trải màu hồng. Sẽ có những hy sinh, những cực khổ, một vài sự mất mát. Và trên đỉnh thành công cũng chỉ có chỗ đứng mà không có chỗ ngồi.

Ba tháng cảm tưởng dài đằng đẵng. Tuy nhiên, khi mục tiêu đã kiên định tới tầm sứ mệnh, không khó khăn nào đủ sức cản bước tôi đi.

Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, và tuyệt nhiên không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách.

Vị trí mới, trách nhiệm mới, nhưng cũng là cơ hội mới.

Tương lai ơi, ta đến đây <3

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.