Cột mốc đầu tiên

Thực ra không có việc gì là khó cả, chỉ là chúng ta đã đủ kiên trì hay chưa, và làm đúng cách hay chưa mà thôi.

Với bất kể dự án hoặc kế hoạch nào, luôn luôn bao gồm 4 bước:

  1. Đặt mục tiêu
  2. Lập kế hoạch
  3. Xác định phương tiện, công cụ đang có và cần có
  4. Nhấc mông lên và đi thôi!

Ngày hôm nay chỉ là cột mốc đáng ghi nhớ đầu tiên trên con đường thực hiện sứ mệnh. Còn rất nhiều điều cần học hỏi, rèn luyện, và cũng còn rất nhiều cột mốc đỉnh cao khác đang chờ ta.

I can do it!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.