Chủ quan

Covid19 đang hoành hành dữ dội, nhưng có thể bạn chưa biết, ngoài covid còn rất nhiều căn bệnh nan y khác, trong đó có “CHỦ QUAN”

Cứ nhìn vào tình hình covid ở Âu Mỹ hiện tại thì biết. Họ CHỦ QUAN, coi thường đối thủ nên thất thủ. Chứ ai dám nói dân trí họ thấp? Ai dám nói phúc lợi xã hội của họ kém?

Covid, nhìn tổng quát chính là hiện thân của rủi ro. Ta chỉ có thể kiểm soát bản thân mình, kiểm soát nội lực, chứ không thể kiểm soát các tác nhân đến từ bên ngoài, chính là ngoại lực. Sự CHỦ QUAN dẫn đến nhiều hệ luỵ khoa lường, và nhãn tiền chính là sức khoẻ. Sau sức khoẻ là kinh tế. Và sau kinh tế là muôn vàn khó khăn khác …

Có lẽ chẳng cần nhắc nữa, chỉ hy vọng trong và sau trận đại dịch sẽ có nhiều người tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ hơn.

Đừng CHỦ QUAN nữa, đừng suy nghĩ “Chắc nó trừ mình ra” nữa!

Nếu không thể kiểm soát rủi ro, hãy đẩy nó sang cho kẻ sẵn sàng nhận nó – Công ty bảo hiểm!

Lời tâm sự của một người đã từng gặp rủi ro.

Bài viết liên quan