Cột mốc thứ ba

Đọc càng nhiều, gặp gỡ càng nhiều, tôi càng nhận ra, 10 đầu sách tôi đọc về thành công, 10 người thành công tôi gặp gỡ, thì có đến 9 người và 9 cuốn sách nói về tiềm thức và sức mạnh của việc đặt mục tiêu nhờ tự kỷ ám thị bản thân…